banner fusie #groeien om klein te blijven
locatie galmaarden

Galmaarden

locatie gooik

Gooik

locatie herne

Herne

Tijdslijn

Van losse samenwerking naar hechte fusie

Hoewel een fusietraject vooral een verhaal van cijfers, administratie, decreten en overheidsopdrachten is, zit er ook een emotionele kant aan het verhaal. Niet alleen die van burgers die fier zijn op hun dorp maar ook die van de “liefde” van de drie gemeenten voor elkaar. Met enige zin voor romantiek beschouwen we het traject dat Galmaarden, Gooik en Herne nu afleggen als een voorbereiding op een huwelijk. De partners die elkaar al jaren kennen, zijn nu verloofd…

1. Oktober 2022 - januari 2023

Eerste inventarisatie en beoordeling van de verhouding tussen de huidige en de te verwachten takenlast én personeelscapaciteit en financiële middelen van de 3 besturen. Een eerste check van de bestuurskracht van Galmaarden, Gooik en Herne. Om die uit te voeren bepaalt een extern bureau de verhouding van de takenlast tot de personeelscapaciteit en de financiële middelen zoals die vandaag is. Het maakt dezelfde oefening nog eens met de geplande en te verwachten taken en middelen in de toekomst.

2. Maart-april 2023

Op de gemeenteraden van dinsdag 28 maart 2023 en woensdag 5 april 2023 keurden de lokale besturen van Galmaarden, Gooik en Herne een principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne goed.

3. Mei-oktober 2023

Gedurende deze maanden voeren we een intensief onderzoek. We moeten vooraf kunnen aantonen dat de verschillen in structuur, in cultuur, in de financiële situatie en in de beleidsvisie van elk van de besturen overbrugd kunnen worden.

Vanaf deze fase is de inbreng van onze personeelsleden en onze burgers onmisbaar. We delen op verschillende plaatsen en momenten alle beschikbare info en laten veel ruimte voor inspraak.

 • De personeelsleden nemen deel aan voorbereidende werkgroepen over verschillende beleidsthema's: financiën, personeel, patrimonium, omgeving, onderwijs,…

 • Het personeel wordt geïnformeerd en bevraagd tijdens een fusienamiddag op 13 juni 2023 Meer dan 230 personeelsleden nemen deel. Tijdens een groepsspel leren ze elkaar beter kennen. Met antwoorden op enkele vragen geven ze mee richting aan het verdere traject. De fusienamiddag biedt ook ruimte voor bezorgdheden en overleg over de een meerwaarde van de fusie.

 • Op 27, 28 en 29 juni 2023 nodigen de drie besturen alle inwoners uit op een fusiecafé om informatie over de fusie te geven én om kritische vragen en bezorgdheden te noteren en waar mogelijk al te beantwoorden.

 • We starten tegelijkertijd het participatietraject over de nieuwe naam van de fusiegemeente op:

  • eind juni tot 15 september: online en fysiek bevragen van medewerkers, inwoners en raadsleden over hun ideeën bij een nieuwe naam om te komen tot een uitgebreide namenlijst

  • eind september: shortlist van nieuwe gemeentenamen selecteren met een panel van experten

  • eind oktober: kiezen van een nieuwe gemeentenaam via stemming

4. September-november 2023

Uitwerken van de visie op de nieuwe gemeente onder de vorm van een kompasnota die richting geeft aan het veranderingsproces

5. Uiterlijk 31 december 2023

Willen we met zekerheid gebruik maken van de huidige voorwaarden en ondersteuning die de Vlaamse overheid aan een fusie verbindt, dan moet er een definitieve beslissing genomen worden voor eind 2023.

Ook na die datum kan er nog een beslissing genomen worden, maar dan zijn we niet zeker dat de schaalgroottes die momenteel worden gehanteerd en de Vlaamse financiële tegemoetkoming voor een fusie behouden blijven.

6. Overgangsjaar 2024

Indien er voor eind 2023 een definitieve beslissing komt, gaat de nieuwe gemeente, na een overgangsjaar in 2024, op 1 januari 2025 van start.

7. Verkiezingsdag op 13 Oktober 2024

In de volgende legislatuur telt de gemeente voor haar ongeveer 25.000 inwoners:

 • 1 burgemeester, maximaal 7 schepenen en een voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 • 29 raadsleden

 • 8 leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

8. 1 januari 2025

Start nieuw fusiebestuur.

Heb je een vraag?

Heb je een concrete vraag? Maak je je ergens zorgen om? Is iets niet duidelijk voor jou? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet, contacteer dan hier je gemeente en stel je vraag.

Naar veelgestelde vragen fusie veel gestelde vraagen