banner fusie #groeien om klein te blijven
locatie galmaarden

Galmaarden

locatie gooik

Gooik

locatie herne

Herne

Wat betekent een fusie voor jou?

Vandaag kunnen we nog een kwalitiatieve en nabije dienstverlening bieden. Maar de interne, maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen worden groter. Een fusiegemeente kan hierop een beter en sterker antwoord bieden dan wanneer drie gemeenten dat apart moeten doen.

Met een fusie kunnen we

een levendige en landelijke fusiegemeente blijven.

Binnen een fusiegemeente behouden de drie gemeenten zowel hun troeven als de aanpak van hun beleid van vandaag.

We zien de fusie als het samengaan van 12 dorpen en engageren ons om basisvoorzieningen in elk dorp te behouden en te versterken waar nodig.

De fusie zorgt voor een versterkende verbinding tussen de twaalf dorpen als het gaat over

 • fusie check

  De landelijke dynamiek

 • fusie check

  De samenhorigheid

 • fusie check

  De groene ruimte

 • fusie check

  De dienstverlening aan de inwoners

 • fusie check

  Het rijke verenigingsleven

een slagkrachtig bestuur verzekeren, ook in de toekomst.

Met gebundelde krachten kunnen we een luidere stem laten horen en een stevige vuist maken om onze belangen te verdedigen waar dat nodig is. Vandaag worden de landelijke gemeenten ondergefinancierd. Die vaststelling willen we samen keren. We mikken met een fusie op financiële voordelen door het efficiënter beheren van gebouwen en door het voeren van een gezamenlijk en duurzaam aankoopbeleid. Een aantal potentiële besparingen door samenwerking zijn duidelijk, bijvoorbeeld op politieke mandaten en op externe ondersteuning. De fusie kent ook financiële voordelen zoals de gedeeltelijke schuldovername door Vlaanderen. Die kunnen we investeren in toekomstprojecten voor alle deelgemeenten.

kwalitatieve dienstverlening op maat uitwerken.

Het vooruitzicht naar een fusie geeft de drie besturen de kans de dienstverlening te uniformiseren en te versterken. De afstand met de burger houden we klein. Nabijheid is het sleutelwoord. Onze toekomstige werking vertrekt van de sterktes van de afzonderlijke besturen. Maar we bouwen de dienstverlening verder uit met meer expertise en kennis. Digitalisering zal ons helpen, maar de service op mensenmaat blijft voor iedereen even toegankelijk. Zo verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Professioneler worden als dienstverlener en werkgever.

De fusie herleidt 3 kleine organisaties tot één grote organisatie. Via een fusie kunnen we verder inzetten op de professionalisering van de organisatie en kwaliteitsvolle dienstverlening. Door de schaalvergroting wordt de fusiegemeente een aantrekkelijkere werkgever voor deskundig en gespecialiseerd personeel.

 • fusie check

  Grote en complexe vraagstukken over mobiliteit, zorg en welzijn, cultuur, landbouw of ruimtelijke ordening kunnen beter beantwoord worden.

 • fusie check

  Een bundeling van de krachten zorgt ook voor meer continuïteit in de dienstverlening. Nu werken we vaak met éénmansdiensten. Ziekte of afwezigheid hebben dan meteen een impact op de dienstverlening.

 • fusie check

  Gebouwen, machines,… kunnen waar mogelijk gedeeld worden.

 • fusie check

  Aankopen worden gecentraliseerd zodat betere voorwaarden afgedwongen kunnen worden.

Heb je een vraag?

Heb je een concrete vraag? Maak je je ergens zorgen om? Is iets niet duidelijk voor jou? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet, contacteer dan hier je gemeente en stel je vraag.

Naar veelgestelde vragen fusie veel gestelde vraagen