banner fusie #groeien om klein te blijven
locatie galmaarden

Galmaarden

locatie gooik

Gooik

locatie herne

Herne

Welkom in Pajottegem

Nieuwe straatnamen in Pajottegem

Galmaarden, Gooik en Herne vormen vanaf 1 januari 2025 de nieuwe fusiegemeente Pajottegem. Wanneer gemeenten samengevoegd worden, kunnen gelijke of gelijkluidende straten meer dan één keer voorkomen in de eengemaakte gemeente. Dit zorgt uiteraard voor verwarring en problemen, bijvoorbeeld bij hulpdiensten of postbedeling. Het is de taak van onze gemeenten om die probleempunten weg te werken, bij voorkeur voor 1 januari 2025.

Veelgestelde vragen straatnamen

Elke gemeente behoudt de postcode, maar een aantal straten moeten dus bij de start van de nieuwe gemeente een nieuwe straatnaam krijgen. Het zijn straatnamen die in de 3 gemeenten dubbel (of driedubbel) voorkomen of namen die te hard op elkaar lijken. In totaal zullen 31 straten betrokken zijn in dit traject. Bij de selectie van de straten kozen we voor de weg van de laagste impact: het aantal adressen, inwoners én ondernemingen heeft bepaald in welke gemeente de straatnaam moet worden gewijzigd. Het kon ook zijn dat de straat met de meest historische of erfgoedkundige waarde werd behouden.

Inwoners van de betrokken straten zullen tijdens de maanden maart en april grondig geïnformeerd en begeleid worden én krijgen ook inspraak bij de keuze van de nieuwe straatnaam.

Straten die een nieuwe straatnaam moeten krijgen

In Galmaarden gaat het over deze straatnamen:

 • Bosstraat

 • Brusselstraat

 • Haagstraat

 • Kapellestraat

 • Kloosterstraat

 • Lindestraat

 • Ninoofsesteenweg

 • Processiestraat

 • Regnierketse

 • Vollezelestraat

In Gooik gaat het over deze straatnamen:

 • Bergstraat

 • Groenstraat

 • Heerbaan

 • Kasteelstraat

 • Lindestraat

 • Molenstraat

 • Stationsstraat

In Herne gaat het over deze straatnamen:

 • Daelstraat

 • Edingsesteenweg

 • Geraardsbergsestraat

 • Groenstraat

 • Kerkstraat

 • Kramerijkstraat

 • Molenstraat

 • Nieuwstraat

 • Ninoofsesteenweg

 • Processiestraat

 • Stationsstraat

 • Steenberg

De Pausleenstraat blijft zowel in Galmaarden als Herne bestaan, maar krijgt een administratieve aanpassing van de straatcode. Tot slot is er in de 3 gemeenten een hernummering nodig voor de Langestraat en in Herne voor de Kramerijkstraat die in de toekomst Kramerijk zal gaan heten.

Inwoners betrokken straten krijgen informatie en inspraak

De inwoners van de straten zullen betrokken worden bij het proces. Er zal een informatiemoment georganiseerd worden, zodat de betrokken inwoners en ondernemers goed weten wat deze wijziging voor hen betekent: wat wordt voor hen geregeld en wat moeten ze zelf nog in orde brengen?

Ook bij de naamkeuze wordt hun inbreng gevraagd. De medewerking van een deskundige toponymie of heemkunde zal per gemeente worden verzekerd: een nieuwe naam mag niet te lang of complex zijn, geen afkortingen bevatten, moet passen bij de omliggende straten en bij voorkeur ook een link hebben met de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, ... De inwoners van de betrokken straat krijgen de kans om mee te denken. Daarna zal er indien nodig een stemming georganiseerd worden.

De betrokken inwoners zullen in de loop van de maanden maart-april gecontacteerd worden om hen te ontzorgen en hun vragen van een antwoord te voorzien.

Administratieve last is beperkt

De administratieve last voor de inwoners zal tot een minimum beperkt worden. Bij heel wat instanties zal de adreswijziging namelijk automatisch gebeuren. Het gaat dan over de adreswijziging bij het rijksregister, kadaster, sociale zekerheid, ziekenfonds, nutsmaatschappijen, ... Identiteitskaarten kunnen ook kosteloos aangepast worden vanaf januari 2025. Inwoners moeten uiteraard wel zelf nog hun werkgever, scholen, sportclubs ... op de hoogte brengen.

Gegevens van ondernemers worden aangepast in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Zij staan zelf in voor de aanpassing van hun facturen, eventueel promomateriaal, ... en krijgen daarvoor een financiële compensatie van maximaal 200 euro bij voorlegging van hun werkelijke kosten. De aanpassingen in het Belgisch Staatsblad worden kosteloos gepubliceerd via de stukken van de jaarlijkse algemene vergadering omdat de wijziging noodgedwongen plaatsvindt in het kader van een fusie.

Burgers voor wie de straatnaam wijzigt, komen in 2025 zo snel als mogelijk langs bij de dienst burgerzaken.

Elke inwoner van Pajottegem, ook daar waar geen straatnaamwijziging doorgevoerd wordt, zal zijn/haar identiteitskaart dan weer binnen de 5 jaar kosteloos moeten laten aanpassen omwille van de nieuwe gemeentenaam. Over al deze handelingen wordt een duidelijke informatiebrochure uitgewerkt voor burgers én voor ondernemers.

Bekijk hier de onthulling van de nieuwe gemeentenaam

Vanaf 2025 woon jij in... Pajottegem

Pajottegem is de nieuwe naam van de fusie tussen Galmaarden, Gooik en Herne. Dat hebben de inwoners beslist. Deze nieuwe naam is een overkoepelende naam, wat verplicht wordt door de Vlaamse overheid bij fusies van gemeenten. De 12 dorpen behouden hun naam.

Participatie bij keuze nieuwe naam

De lokale besturen van Galmaarden, Gooik en Herne gingen, na de principiële beslissing tot fusie, op zoek naar een nieuwe fusienaam. Ze deden hiervoor een oproep bij de inwoners, die tussen 27 september en 15 oktober 2023, een naam konden indienen. Er werden meer dan 1.230 voorstellen ingediend.

Na een eerste selectie (o.a. dubbele namen, namen die verwijzen naar een (deel)gemeente, ...) bleven er meer dan 400 unieke naamvoorstellen over.

Een lokale selectiejury, met experten uit verschillende beleidsdomeinen selecteerde, per gemeente, maximum 20 namen. Deze namen moesten passen bij het karakter van onze drie gemeenten maar mochten niet te lang zijn of afkortingen, cijfers of tekens bevatten. Er werden in totaal 48 unieke namen geselecteerd. De gezamenlijke selectiejury koos, na stemming en debat, uit de 48 namen van de lokale selectiejury, de 5 beste namen.

Tussen 1 en 15 november 2023 konden alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen op hun favoriete naam: Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem of Reinsberge.

Stemming definitieve naam

De 3 besturen kozen bewust voor een grote inbreng van de inwoners bij de naamkeuze, waarbij de uitslag van de stemming bindend zou zijn. Pajottegem, haalde het met 37,72% van de stemmen.

Tijdens de finale stemronde werden er in totaal 5.225 geldige stemmen, digitaal en op papier, uitgebracht.

Gemeente Pajottegem

Pajottegem wordt mee opgenomen in de definitieve fusiebeslissing die op donderdag 21 december voorligt bij de gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne.

Daarna wordt de naam opgenomen in het gezamenlijk voorstel tot fusie dat wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Het uiteindelijke fusiedecreet zal de definitieve naam van de nieuwe gemeente bevatten. Het Vlaams Parlement buigt zich, begin 2024 over de naam van deze nieuwe fusiegemeente. Op dat moment wordt de naam van de nieuwe gemeente definitief. Vanaf 2025 is Pajottegem dan een feit.

De gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne bestaan dan niet langer als aparte entiteiten, maar als een fusiegemeente met 12 sterke dorpen. De postcodes blijven behouden.

De nieuwe gemeente wordt in oppervlakte de grootste van Vlaams-Brabant.

De ontmoeting

Wat gebeurt er als je twee geblinddoekte inwoners naar een verrassende locatie in een andere gemeente leidt? Wij brachten enkele duo's samen en zagen hoe ze - eenmaal de blinddoek afging - beseften dat ze toch niet veel verschillen van elkaar. Nu nog onbekenden voor elkaar. Binnenkort gemeentegenoten.

Marie-Rose en Kris

"Ik vind het wel leuk dat je tegen mensen van Gooik of Herne kan zeggen dat we binnenkort van dezelfde gemeente zijn."

Het laatste duo Marie-Rose en Kris ontmoeten elkaar voor een eerste keer in Herne. 2 inwoners die momenteel genieten van hun pensioen maar toch nog vrij actief zijn in het verenigingsleven. Beiden zijn ze trots op hun dorp en kijken ze de fusie hoopvol tegemoet. Ze kunnen niet wachten om alle dorpen te leren kennen.

Volg hier hun ontmoeting.

Sofie en Yves

“Ik denk niet dat de burger daar iets van gaat voelen. De gemeentehuizen gaan blijven bestaan.”

“Maar er gaan mensen uit de politiek teleurgesteld zijn.”

2 inwoners, actief in het verenigingsleven ontmoeten elkaar. Wanneer de blinddoeken af gaan, hebben Sofie en Yves niet meteen door waar ze zitten. Sofie is van Galmaarden, Vollezele. Yves is van Kokejane, Herne. Dus moet het wel Gooik zijn... Een originele locatie voor een fijne babbel: 2 inwoners met nog heel wat kritische vragen die trots zijn op hun dorp.

Rani en Jens

“De fusie binnenkort. Dat zal een klein beetje een verandering zijn.”

2 ondernemers. De ene uit Gooik, de andere uit Herne. Daar zitten ze dan, samen op een locatie in Vollezele. Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar toch klikte het. Ze bleven met plezier op hun stoel zitten om uitgebreid kennis te maken. 2 vlotte vertellers die meteen inzagen dat het fusieverhaal kansen biedt om elkaar te versterken.

"Dat is wel tof als we in de toekomst wat kunnen samenwerken. En mekaar op die manier versterken."

Wat hebben ze elkaar te vertellen? Waarom wonen ze zo graag in hun dorp? En wat zou een fusie voor hen betekenen? Ontdek hier hun verhaal.

Ontvang de nieuwsbrief

Wil je de laatste nieuwtjes graag ontvangen via mail?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Abonneren nieuwsbrief #groeien om klein te blijven

Heb je een vraag?

Heb je een concrete vraag? Maak je je ergens zorgen om? Is iets niet duidelijk voor jou? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet, contacteer dan hier je gemeente en stel je vraag.

Naar veelgestelde vragen fusie veel gestelde vraagen